Norme legale

 

Norme legale

JOIANA colaborează permanent cu Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) prin autorizarea individuală a fiecărui automat de lapte la Direcţiile Sanitar Veterinare (DSV) judeţene la care sunt arondate localităţile unde sunt instalate automate de lapte JOIANA, ca fundament al siguranței alimentare care trebuie garantată de franciza pe care o promovăm.

Știați că...

În Italia, apariția unui număr tot mai mare de automate de lapte a cauzat scăderi semnificative de vânzări ale laptelui ambalat la pungă, cutie și sticlă, produs de ma-
rii procesatori. Concernele italiene din industria lactate, afectate financiar de scăderile de cotă de piață, au decis finanțarea unei campanii de denigrare a fermierilor care vând lapte la automat, insinuând pe nedrept că populația se expune la riscuri de igienă alimentară. Hotărârea Guvernului Italiei de a interzice automatele de lapte a fost contestată și cîștigată de fermieri la CEDO.

Interesul major al oricărui fermier care vinde lapte la automat este să fie primul care se asigură, mai presus decât orice raţiune comercială, că produsul pe care îl oferă orășenilor este curat şi înainte de toate sigur din punct de vedere alimentar. Acest fapt ne face să afirmăm categoric că, înaintea actelor normative, RESPONSABILITATEA fermierului comerciant este principalul element de siguranță alimentară la automatele de lapte.

Sintetic, principalele reglementări legale referitoare la comerțul cu lapte la automat stipulează următoarele condiții:

1. Au voie doar fermierii

 

În România, este interzis prin lege comerţul en-gros cu lapte. Cumpărarea şi revânzarea laptelui ar genera riscuri majore şi cheltuieli imense pentru un control adecvat. Aşadar, au voie să vândă lapte crud către populaţie doar cei care îl produc direct. Suplimentar, fermierilor li se permite să-şi vândă producţia către procesatori, ceea ce se și întâmplă la prețuri mizere cu mult sub valoarea reală a laptelui natural.

2. Respectarea cotei de lapte

 

În țara noastră, aderarea la Uniunea Europeană a generat obligativitatea adoptării sistemului de cote de lapte. Conform acestuia, țărilor le este interzis să producă mai mult lapte decât cota națională alocată de puterea birocratică europeană, sub amenințarea unor sancțiuni economice drastice. Același sistem este transpus asupra fiecăruia dintre fermierii din țara respectivă, aceștia neavând voie să-și depășească cota anuală de producție. Sub motivul protecției pieței împotriva supraproducției, acest sitem s-a dovedit ineficient, reglementând într-o manieră centralizată o piață majoră în interesul marilor corporații.

Prin sistemul de cote fermierului îi este fixată anual cota de vânzări directe (cantitatea maximă de lapte pe care are voie să o vândă direct către populație, în care se include și laptele pentru automatele proprii) și cota pentru procesare (cantitatea maximă de lapte pe care are voie să o livreze către procesatorii industriali cu care are contract)

Există puternice semnale că sistemul de cote de lapte va fi eliminat începând cu anul 2014.

3. Autorizarea fermei

 

Știați că...

Un control suplimentar se face asupra numărului de animale prin CROTALIERE? Crotalierea înseamnă introducerea în urechea fiecărei vaci a unui număr unic de control înscris în registrul național și supus unui control electronic drastic. Comerțul cu vite a devenit imposibil fără urmărirea și controlul autorităților, care eliberează și gestionează inclusiv Pașapoartele bovinelor. Pe baza crotalierii, în sălile de muls moderne se poate urmări electronic cantitatea de lapte zilnică pe care o dă fiecare vacă.

Vine ca măsură de restricție suplimentară pentru fermieri, prin impunerea unor standarde ridicate - de multe ori la limita absurdului - pe care trebuie să le îndeplinească fermele în ce privește echipamentele și dotările obligatorii, condițiile de stabulație minime pentru animale, managementul și gestiunea dejecțiilor, periodicitatea și tipul controalelor sanitar-veterinare pentru asigurarea sănătății animalelor.

Costurile extrem de ridicate ale dotărilor și amenajărilor necesare pentru a atinge aceste standarde duce marea majoritate a fermierilor spre decizia de a lichida animalele și a închide fermele. Pentru moment, României i s-a reacordat o nouă derogare de la normele UE privind laptele neconform, derogare valabilă până în anul 2013.

Autorizarea și verificarea fermelor de face de către Direcțiile Sanitar Veterinare (DSV) locale, prin inspectorii birourilor Igienă și Sănătate animală.

4. Autorizarea automatului de lapte

 

Automatul de lapte funcționează pe baza unei AUTORIZAȚII standard eliberată de Direcția Sanitar Veterinară (DSV) județeană de care aparține orașul în care urmează să funcționeze automatul. Pentru obținerea acestei autorizații, este nevoie de întocmirea unui dosar care trebuie să cuprindă copii următoarele documente:

   •    BULETIN DE IDENTITATE al fermierului;

   •    CERTIFICAT DE PRODUCĂTOR al fermierului;

   •    CODUL DE EXPLOATAȚIE al fermei care produce laptele;

   •    AUTORIZAȚIA FERMEI care atestă respectarea normelor;

   •    FIȘA DE SĂNĂTATE ANIMALĂ pentru toate vacile din fermă;

   •    ADEVERINȚĂ COTĂ LAPTE eliberată de autorități;

   •    CERERE pentru instalarea automatului;

   •    MEMORIU TEHNIC de la furnizorul de automate de lapte;

   •    PROCEDURĂ DE LUCRU privind automatul de lapte;

   •    INSTRUIRE SCRISĂ A PERSONALULUI implicat;

   •    CONTRACT DE ÎNCHIRIERE pentru locul instalării.

După analiza dosarului complet, medicul veterinar din circumscripția căreia îi este arondată locația automatului va întocmi un Memoriu pe care îl înaintează conducerii DSV județene împreună cu Planul de măsuri și propunerea de acordare a Autorizației de funcționare. Pentru fecare automat de lapte este necesară obținerea Autorizației de funcționale individuale, prin depunerea unui nou dosar la DSV.

Pentru întrebări suplimentare înainte de a investi într-un automat de lapte sau referitoare la obținerea autorizației nu ezitați să ne contactați aici.

5. Analize periodice ale laptelui

 

Verificarea laptelui cu periodicitate pentru încadrarea în parametrii de microbiologie NTG și NCS este obligatorie prin lege. Periodicitatea este de două ori pe lună pentru NTG (val. max. admisă 100.000 germeni/mililitru de lapte) și o dată pe lună pentru NCS (val. max. admisă 400.000 celule somatice/mililitru de lapte). Analizele se pot face și mai des, la alegerea fermierului.

Analizele făcute în laboratoarele private sunt admise de lege atâta timp cât laboratorul în cauză este acreditat de ANSVSA ca organism coordonator al Statului român. Având în vedere raritatea aparatelor centrifuge private pentru analiza NCS cât și siguranța oficială a corectitudinii analizelor, vă recomandăm încheierea cu DSV a unui Contract privind analizele periodice de lapte.

6. Autorizarea mijlocului de transport

 

Pentru funcționarea automatelor de lapte, este necesar transportul rezervoarelor de lapte de la fermă la locul de instalare a automatului. Vă recomandăm să nu faceți investiția în mijlocul de transport înainte de a afla dacă este agreat de DSV și corespunde din punct de vedere tehnic cerințelor legale pentru obținerea Autorizației.

Ca și dotări minimale, amintim zona de transport izotermă, dotarea cu agregat frigo și folosirea pe interiorul zonei de transport a unor materiale agreate alimentar. Pentru a obține informații mai multe despre modalitățile cele mai practice de încărcare/descărcare, consultați această pagină

Mijlocul de transport se autorizează separat de automat pe baza unui Dosar specific care se depune la DSV. Pentru orice informații suplimentare referitoare la mașinile de transport lapte vă rugăm să ne contactați.

7. Carnete de sănătate pentru tot personalul

 

Obținerea Carnetului de sănătate pentru fiecare membru al gospodăriei sau angajat implicat în manipularea laptelui este obligatorie pein lege. În această categorie se includ: mulgătorii, șoferii care aduc rezervoarele de la fermă la automat, personalul de întreținere și curățenie al rețelei de automate, etc.

Carnetul de sănătate este eliberat de Medicul de medicina muncii sau Medicul de familie după caz, și este obligatoriu să cuprindă minimum următoarele trei analize:

   •    SEROLOGIE adică analiza sângelui împotriva sifilisului;

   •    RADIOLOGIE PULMONARĂ adică raze la plămâni împotriva TBC;

   •    COPROCULTURĂ adică analiza fecalelor împotriva lambliilor.

Condiții suplimentare ale francizei JOIANA

Chiar dacă la prima vedere condițiile impuse de lege, prezentate sintetic mai sus, ar putea părea drastice, în realitate suntem de părere că nu pot garanta siguranța alimentară deplină. Ca rezultat, sistemul de franciză JOIANA propune suplimentar alte categorii de obligativități:

   •    Condiții suplimentare pe care trebuie să le îndeplinească ferma

   •    Rasele de vaci accepate şi influenţa furajării în calitatea laptelui

   •    Condiții obligatorii suplimentare la muls, răcire și manipulare

   •    Transportul laptelui cu dotările minime ale autovehiculului

   •    Dotări tehnice obligatorii, suplimentare ale automatelor de lapte

   •    Sistem logistic obligatoriu, FĂRĂ RETURURI DE LAPTE LA FERMĂ

Dacă doriți să faceți recomandări pentru viitoarele acte normative legate de automatele de lapte, o puteți face aici.

Acte normative în vigoare

În țara noastră, comerțul cu lapte la dozator este reglementat prin următoarele acte normative specifice:

   •    Ordinul nr. 55 din 14 iunie 2010 privind condițiile sanitar-veterinare în care se poate efectua vânzarea directă a laptelui crud prin intermediul automatelor

   •    OUG nr. 97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 57/2002, republicată

   •    Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare

   •    Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală

O consultare a unei baze legislative mai largi privind sistemul cotelor de lapte, fermele și creșterea animalelor puteți face aici.